W okresie zimowym skroplenie się wody jest spowodowane niską temperaturą szyby. Równocześnie z powodu niskich temperatur na zewnątrz użytkownicy mieszkań nie wietrzą ich z odpowiednią częstotliwością, doprowadzając do podwyższenia wilgotności w mieszkaniu. Skutecznym sposobem poprawienia wymiany powietrza w mieszkaniu jest zastosowanie nawiewników okiennych. Niska temperatura szyby i podniesiona wilgotność powietrza skutkuje przekroczeniem punktu rosy i wykropleniem się wody nas szybie w warunkach bardzo niskich temperatur może dojść do zamarznięcia wzdłuż listew przyszybowych.

Czy można w jakiś sposób sprawdzić szczelność zamontowanych okien PCV? Pytanie wynika z faktu, iż w niektórych miejscach na futrynie, przy uszczelkach pojawił się kurz. Ponadto w tych miejscach wyczuwalny jest leciutki strumień zimnego powietrza przedostającego się z zewnątrz (przy zamkniętych oknach). Czy to jest normalne zjawisko? Niewielkie przepuszczanie powietrza w okolicach uszczelek jest normalnym zjawiskiem występującym w oknach, szczególnie przy dużej różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Jeżeli przewiewy są zbyt duże należy dokonać regulacji docisku kwater na elementach ruchomych okuć. Każde okno charakteryzuje określony współczynnik infiltracji powietrza (zapisany w Aprobacie Technicznej), ale sprawdzenie jego zgodności jest możliwe wyłącznie w warunkach laboratoryjnych.

Nie ma żadnej normy dotyczącej montażu stolarki otworowej. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć jaki sposób wybrać, ponieważ zależy to od gabarytów okien, rodzaju muru, jego nośności, itp. Uogólniając, można powiedzieć, że montaż okien na dyblach jest pewniejszy, aczkolwiek nie zawsze możliwy np. ściana trójwarstwowa.

kotwa okienna dybel

Stare drewniane okna chcę wymienić na plastikowe. Stare są nieszczelne i mieszkanie zimą bardzo się wyziębia. Ale sąsiedzi mówią, że u nich po takiej wymianie pojawiła się wilgoć i pleśń na ścianach. Ponadto skarżą się na bóle głowy. Czy to wina nowych okien? W przypadku nowych okien zarówno z PVC, jak i z drewna problemem może stać się nadmierna szczelność. Powoduje to brak komfortu mieszkańców, a często prowadzi również do nadmiernego zawilgocenia pomieszczeń. Zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewników powietrza, ewentualnie elementów pozwalających rozszczelnić okno, łączących w sobie nowoczesną wentylację z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniach. Rozwiązanie to, w przeciwieństwie do wietrzenia, ograniczy też nadmierną utratę ciepła.

Mikrouchył zwany również mikrowentylacją lub rozszczelnieniem jest funkcją okna zapewniającą stały dopływ powietrza do pomieszczenia. Ilość nawiewanego powietrza jest zależna od wielkości okien i zastosowanego systemu okuć. Pomimo niespełniania warunków Aprobaty Technicznej w wielu przypadkach okno z mikrouchyłem spełnia funkcję podstawowej wymiany powietrza, przy czym istotne jest zapewnienie drożności i ciągu kanałów wentylacyjnych. W żadnym wypadku nie zwalnia to jednak od systematycznego wietrzenia mieszkania, szczególnie ważnego w przypadku obecności dużej ilości osób lub dużego wzrostu wilgotności np. podczas gotowania.

Jest to sztuczny kauczuk tzw. EPDM, odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Zjawisko interferencji światła zwane prążkami Brewstera pojawia się w szybach zespolonych wówczas : – gdy są one wykonane ze szkieł o bardzo małej różnicy grubości, mieszczącej się w przedziale od 400 do 700 nm, tj. długości składowych fal światła białego. Stosowane w szybach zespolonych szkło float charakteryzuje się minimalnymi różnicami grubości, co stanowi jego wielką zaletę. Zastosowanie szkła float do budowy szyby zespolonej może prowadzić do powstania niepożądanego zjawiska interferencji światła. W szkle ciągnionym, produkowanym metodą Pittsburgh, różnice grubości są znacznie większe niż w szkle float, dlatego przy zastosowaniu go w szybie zespolonej prążki Brewstera praktycznie nie występują, – oraz gdy równocześnie obie tafle znajdują się względem siebie pod niewielkim kątem, tj. gdy różnica równoległości tafli jest rzędu od 400 do 700nm. Różnica ta w praktyce jest niezauważalna i nie wpływa na właściwości użytkowe szyby zespolonej. Przy zaistnieniu obu opisanych wyżej warunków, następuje interferencja światła, widoczna w postaci szerokich plam, pasów lub pierścieni, rozmieszczonych w różnych miejscach na powierzchni szyby zespolonej. Zjawisko to jest bardziej widoczne przy oglądaniu szyby pod kątem.

To taka, w której jedna z szyb ma napyloną warstwę odbijającą energię cieplną.

Prawidłowa dylatacja czyli szerokość szczeliny to 10 mm do 30 mm na stronę przy użyciu pianki poliuretanowej jako uszczelnienia. W sytuacji kiedy profil zacznie się rozszerzać pod wpływem wzrostu temperatury latem, dylatacja 5mm może się okazać zbyt mała.

Czy okna 5-komorowe parują bardziej niż np. okna 3-komorowe? Czy zaparowanie okna od wewnątrz zależy od tego ilu komorowe jest okno? Ilość komór nie przekłada się bezpośrednio na parowanie okna. W okresie zimowym skroplenie się wody jest spowodowane niską temp szyby, profilu. Równocześnie z powodu niskich temperatur na zewnątrz użytkownicy mieszkań nie wietrzą ich z odpowiednią częstotliwością doprowadzając do podwyższenia wilgotności w mieszkaniu. Niska temperatura szyby/profilu i podniesiona wilgotność powietrza skutkuje przekroczeniem punktu rosy i wykropleniem się wody.

Czy nierówne położenie kwater w płaszczyźnie ściany może świadczyć o nieprawidłowym montażu okien? Jak powinno się weryfikować pion i poziom okna? Pion i poziom weryfikujemy poziomicą o odpowiedniej długości.

Wilgotność powietrza bada się wilgotnościomierzem, inaczej zwanym higrometrem. Można go kupić w sklepach z AGD.

[Głosów: 20 Średnia: 5]