okna pcvbramy garażowe Białystokdrzwi zewnętrzne Białystok 

PROMOCJA WAKACYJNA 2019

Promocja okna pcv

Polecamy:

drzwi drewniane baranski

drzwi podnoszono przesuwne

Drzwi podnoszono przesuwne HS

Infolinia Okno Projekt:

tel. +48 85 871 03 43

wyceny@bialystok-okna.pl

 

firma przyjazna

 

firmę poleca ODI

Skontaktuj się z nami

Wybierz pliki
Size limit for each file is 100 MB
  captcha

  Ostatnie Realizacje

  Okna Salamander

  Okna bluEnergy - Jakość Roku 2014 

  Abakus bluEnergy

   

  Co lepsze: kotwy czy dyble?

  Nie ma żadnej normy dotyczącej montażu stolarki otworowej. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć jaki sposób wybrać, ponieważ zależy to od gabarytów okien, rodzaju muru, jego nośności, itp. Uogólniając, można powiedzieć, że montaż okien na dyblach jest pewniejszy, aczkolwiek nie zawsze możliwy np. ściana trójwarstwowa.

   

  Co to jest mikrouchył ?

  Mikrouchył zwany również mikrowentylacją lub rozszczelnieniem jest funkcją okna zapewniającą stały dopływ powietrza do pomieszczenia. Ilość nawiewanego powietrza jest zależna od wielkości okien i zastosowanego systemu okuć. Pomimo niespełniania warunków Aprobaty Technicznej w wielu przypadkach okno z mikrouchyłem spełnia funkcję podstawowej wymiany powietrza, przy czym istotne jest zapewnienie drożności i ciągu kanałów wentylacyjnych. W żadnym wypadku nie zwalnia to jednak od systematycznego wietrzenia mieszkania, szczególnie ważnego w przypadku obecności dużej ilości osób lub dużego wzrostu wilgotności np. podczas gotowania.

   

  Nieszczelne uszczelki

  Czy można w jakiś sposób sprawdzić szczelność zamontowanych okien PCV? Pytanie wynika z faktu, iż w niektórych miejscach na futrynie, przy uszczelkach pojawił się kurz. Ponadto w tych miejscach wyczuwalny jest leciutki strumień zimnego powietrza przedostającego się z zewnątrz (przy zamkniętych oknach). Czy to jest normalne zjawisko? Niewielkie przepuszczanie powietrza w okolicach uszczelek jest normalnym zjawiskiem występującym w oknach, szczególnie przy dużej różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Jeżeli przewiewy są zbyt duże należy dokonać regulacji docisku kwater na elementach ruchomych okuć. Każde okno charakteryzuje określony współczynnik infiltracji powietrza (zapisany w Aprobacie Technicznej), ale sprawdzenie jego zgodności jest możliwe wyłącznie w warunkach laboratoryjnych.

  Okna zbyt szczelne

  Stare drewniane okna chcę wymienić na plastikowe. Stare są nieszczelne i mieszkanie zimą bardzo się wyziębia. Ale sąsiedzi mówią, że u nich po takiej wymianie pojawiła się wilgoć i pleśń na ścianach. Ponadto skarżą się na bóle głowy. Czy to wina nowych okien? W przypadku nowych okien zarówno z PVC, jak i z drewna problemem może stać się nadmierna szczelność. Powoduje to brak komfortu mieszkańców, a często prowadzi również do nadmiernego zawilgocenia pomieszczeń. Zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewników powietrza, ewentualnie elementów pozwalających rozszczelnić okno, łączących w sobie nowoczesną wentylację z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniach. Rozwiązanie to, w przeciwieństwie do wietrzenia, ograniczy też nadmierną utratę ciepła.

  W okresie zimowym...

  W okresie zimowym skroplenie się wody jest spowodowane niską temperaturą szyby. Równocześnie z powodu niskich temperatur na zewnątrz użytkownicy mieszkań nie wietrzą ich z odpowiednią częstotliwością, doprowadzając do podwyższenia wilgotności w mieszkaniu. Skutecznym sposobem poprawienia wymiany powietrza w mieszkaniu jest zastosowanie nawiewników okiennych. Niska temperatura szyby i podniesiona wilgotność powietrza skutkuje przekroczeniem punktu rosy i wykropleniem się wody nas szybie w warunkach bardzo niskich temperatur może dojść do zamarznięcia wzdłuż listew przyszybowych.

  Z czego są uszczelki?

  Jest to sztuczny kauczuk tzw. EPDM, odporny na działanie czynników atmosferycznych.

  Zjawisko interferencji światła

  Zjawisko interferencji światła zwane prążkami Brewstera pojawia się w szybach zespolonych wówczas : - gdy są one wykonane ze szkieł o bardzo małej różnicy grubości, mieszczącej się w przedziale od 400 do 700 nm, tj. długości składowych fal światła białego. Stosowane w szybach zespolonych szkło float charakteryzuje się minimalnymi różnicami grubości, co stanowi jego wielką zaletę. Zastosowanie szkła float do budowy szyby zespolonej może prowadzić do powstania niepożądanego zjawiska interferencji światła. W szkle ciągnionym, produkowanym metodą Pittsburgh, różnice grubości są znacznie większe niż w szkle float, dlatego przy zastosowaniu go w szybie zespolonej prążki Brewstera praktycznie nie występują, - oraz gdy równocześnie obie tafle znajdują się względem siebie pod niewielkim kątem, tj. gdy różnica równoległości tafli jest rzędu od 400 do 700nm. Różnica ta w praktyce jest niezauważalna i nie wpływa na właściwości użytkowe szyby zespolonej. Przy zaistnieniu obu opisanych wyżej warunków, następuje interferencja światła, widoczna w postaci szerokich plam, pasów lub pierścieni, rozmieszczonych w różnych miejscach na powierzchni szyby zespolonej. Zjawisko to jest bardziej widoczne przy oglądaniu szyby pod kątem.

  Ciepła szyba

  To taka, w której jedna z szyb ma napyloną warstwę odbijającą energię cieplną.

  Jaka powinna być dylatacja pomiędzy ościeżnicą a glefem

  Prawidłowa dylatacja czyli szerokość szczeliny to 10 mm do 30 mm na stronę przy użyciu pianki poliuretanowej jako uszczelnienia. W sytuacji kiedy profil zacznie się rozszerzać pod wpływem wzrostu temperatury latem, dylatacja 5mm może się okazać zbyt mała.

  Ilość komór okna

  Czy okna 5-komorowe parują bardziej niż np. okna 3-komorowe? Czy zaparowanie okna od wewnątrz zależy od tego ilu komorowe jest okno? Ilość komór nie przekłada się bezpośrednio na parowanie okna. W okresie zimowym skroplenie się wody jest spowodowane niską temp szyby, profilu. Równocześnie z powodu niskich temperatur na zewnątrz użytkownicy mieszkań nie wietrzą ich z odpowiednią częstotliwością doprowadzając do podwyższenia wilgotności w mieszkaniu. Niska temperatura szyby/profilu i podniesiona wilgotność powietrza skutkuje przekroczeniem punktu rosy i wykropleniem się wody.

  Jak powinno się weryfikować pion i poziom okna?

  Czy nierówne położenie kwater w płaszczyźnie ściany może świadczyć o nieprawidłowym montażu okien? Jak powinno się weryfikować pion i poziom okna? Pion i poziom weryfikujemy poziomicą o odpowiedniej długości.

  Jak zbadać wilgotność powietrza?

  Wilgotność powietrza bada się wilgotnościomierzem, inaczej zwanym higrometrem. Można go kupić w sklepach z AGD.

  Jaka powinna być wilgotność w mieszkaniu?

  Wilgotność w mieszkaniu to około 55-60% wilgotności względnej.

  Konserwacja uszczelek w oknach plastikowych

  Uszczelki do okien można konserwować takim samym środkiem jak uszczelkę w samochodzie.

  Duża wilgotność w mieszkaniu

  Wyraszanie się pary wodnej na wewnętrznej stronie szyby jest zjawiskiem, które ma miejsce gdy wewnątrz pomieszczenia panuje duża wilgotność oraz jest duża różnica temperatur (wewnętrznej i zewnętrznej); jest to tzw. punkt rosy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić jak działa wentylacja grawitacyjna w mieszkaniu. Jeśli działa prawidłowo, to do pomieszczeń trzeba doprowadzić świeże powietrze, tak aby umożliwić jego wymianę. Można to zrobić poprzez zainstalowanie np. nawiewników. Wilgotność pomieszczeń mieszkalnych powinna oscylować w granicach 45-55% wilgotności względnej; do pomiaru używa się higrometru. Wilgotność powyżej 65% sprzyja rozwojowi grzybów pleśniowych. Pochłaniacz wilgoci można zastosować, nie mniej jednak nie usunie on przyczyny lecz jedynie skutki. Na rynku są chemiczne pochłaniacze wilgoci, niestety nie wiemy jaką mają skuteczność.

  Dźwiękochłonność okien

  Dźwiękochłonność okien uzyskuje się poprzez zastosowanie szyb o różnej grubości oraz wypełnienie gazem ciężkim np. sześciofluorkiem siarki, dodatkowo stosuje się specjalistyczne profile i uszczelki zgrzewalne np. zwykłe okna posiadaja dźwiękochłonność 34 dB. Fabryka okien Abakus w standardzie stosuje profile dźwiękochłonne pięciokomorowe jak również uszczelki zgrzewalne dwukomorowe co w połaczeniu ze standardowym pakietem daje dźwiękochłonność na poziomie 36 dB (potwierdzone badaniami Instytutu Techniki Budowlanej) co w efekcie daje produkt tłumiący niepożądany hałas aż o 50% więcej !! niż okna o współczynniku dźwiękochłonności 34 dB Więcej o szybach dźwiękochłonnych na stronie  www.press-glas.com.pl .

  Grawitacja wewnętrzna

  Aby sprawdzić poprawność działania grawitacji wewnętrznej należy zwrócić się do kominiarza.

  Hamulec rozwieralności

  Drzwi balkonowe samoczynnie się zamykają. Gdy jest zima to nie jest problem, ale latem, trzeba będzie czymś blokować drzwi. W odpowiedzi na reklamacje powiedziano, że drzwi są źle wyważone, dlatego się zamykają. Aby drzwi się nie zamykały, należy zakupić hamulec (blokadę) do drzwi. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakupienie.

  Jak często rozszczelniać okna plastikowe?

  Czy cały czas mają być rozszczelnione? Nie muszą być cały czas rozszczelnione, z funkcji tej można korzystać według potrzeb. Najlepiej tak często, aby zapewnić potrzebny dopływ świeżego powietrza.

  Czy opłaca się wymienić szyby w oknach?

  O współczynniku przenikania ciepła 2,8 na szyby o współczynniku 1,1? Jakie z tego tytułu mogą być oszczędności w zużyciu ciepła? Oprócz korzyści materialnych, jakie bez wątpienia pojawią się po wymianie szyb, na pewno zwiększy się komfort użytkowy pomieszczenia, efekt „ciągnięcia chłodu” od okna znacznie się zmniejszy.

  Czy przykręcić kotwy do profilu okna?

  Tak, Kotwy należy przykręcić do profilu okna.

  Czy wymiana okien zmniejszy zjawisko kondensacji?

  W okresie jesienno-zimowym na szybach w pokojach występuje intensywna kondensacja pary wodnej, szczególnie na oknach od strony nawietrznej i na pierwszych szybach od strony zewnętrznej. Wentylacja pomieszczeń jest słaba.  Kratki wentylacyjne są w kuchni i łazience.  Jak poradzić sobie ze zjawiskiem „ściekania wody po szybach”, które są od zewnątrz? Czy wymiana okien zmniejszy zjawisko kondensacji, a może lepiej stosować jakieś doraźnie środki? Wymiana okien jest jedynym skutecznym rozwiązaniem. Doraźnie może pomóc dokładne uszczelnienie okiennic wewnętrznych, aby zatrzymać migrującą z wnętrza parę wodną, która następnie wykrapla się na chłodnej szybie zewnętrznej. Nie można tego oczywiście zrobić we wszystkich oknach, bo zablokowana zostanie wymiana powietrza w budynku. Zjawisko wykraplania wody może również osłabić mocna wentylacja mechaniczna, która zapewni odciąg wilgotnego powietrza z pomieszczeń do kratek wentylacyjnych.

  Czy wzmocnienia stalowe w profilach okien plastikowych ulegają korozji?

  Przy zmianach temperatur na stalowych kształtownikach skrapla się woda. Fabryka Okien Abakus stosuje sprawdzone wzmocnienia stalowe od lat używane w oknach PVC. Okno nie jest zbudowane wyłącznie ze wzmocnienia, jest jeszcze profil PVC, uszczelki, okucie - wszystkie te elementy podlegają naturalnemu procesowi starzenia lub zużyciu. Trwałość okien z PVC określa się na poziomie 50-70 lat.

  Czym najlepiej czyścić szyby i ramy okien PCV?

  W salonach sprzedaży Fabryki Okien Abakus  można kupić zestaw pielęgnacyjny do czyszczenia okien PCV.

  Czym usunąć taśmę malarską?

  Taśmę malarską jak i taśmę zabezpieczającą profil PCV należy usunąć najpóźniej 3 miesiące po montażu - później pozostaje tylko sposób mechaniczny. Zastosowanie rozpuszczalników może doprowadzić do odbarwienia się profilu, szczególnie profili kolorowych.

  Czym zmyć farbę z okien?

  Miejsca zachlapane farbą należy spróbować przepolerować mleczkiem do czyszczenia profili PCV. Nie należy  stosować żadnych rozpuszczalników.

  Czyszczenie ram

  Można bez obaw zwykłym płynem do naczyń. Można też użyć mleczka np. Cif. W sprzedaży znajdują się również specjalne płyny do czyszczenia okien PCV.

  Dlaczego na szybach wyrasza się para wodna?

  Okna w sezonie zimowym bardzo się pocą pomimo włączonej wentylacji. Ościeżnica również jest cała mokra. Po otworzeniu skrzydła okiennego w jednej sekundzie szyba jest zaparowana. Pojawia się niezbyt ładny ciemny nalot w miejscach gdzie najczęściej spływają krople wody z szyby i nie udaje się tego usunąć detergentem. Należy sprawdzić poprawność działania wentylacji grawitacyjnej oraz zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez intensywne lecz krótkie wietrzenie pomieszczenia lub zastosować nawiewniki. Najczęstszą przyczyną wyraszania się pary wodnej na szybie jest zbyt duża wilgotność w pomieszczeniach.

  Dlaczego szyby roszą się tylko po bokach?

  W granicach od 3 - 5 cm a nie na całej powierzchni? Szyba zespolona jest zbudowana z dwóch tafli szklanych połączonych ze sobą po obwodzie ramką metalową i ta właśnie ramka tworząc mostek termiczny jest powodem roszenia szyby. Należy sprawdzić poprawność działania wentylacji grawitacyjnej gdyż najczęściej brak działania wentylacji jest przyczyną wyraszania się pary wodnej na oknach. W Oknach z szybami wyposażonymi w ramkę thermo ( specjalna ramka plastikowa zamiast metalowej) takie zjawisko nie występuje.

  Dlaczego zaparowana jest tylko jedna z szyb?

  Jeśli zaparowanie szyby występuje wewnątrz pakietu to szyba zespolona jest nieszczelna, a jeśli zaparowanie szyby występuje od strony pomieszczenia to prawdopodobnie nie jest to szyba z powłoką niskoemisyjną lub przy montażu pomylono stronę wewnętrzną z zewnętrzną.

  Dlaczego zimą okno jest zaparowane wewnątrz mieszkania?

  Najczęściej związane jest to z wysoką wilgotnością w pomieszczeniu. Para wodna zawarta w powietrzu skrapla się na najzimniejszej powierzchni (np. wtedy, kiedy coś zimnego wyjmiemy z lodówki). Często jest to szyba.

  Drzwi wewnętrzne samoczynnie się przymykaja

  Należy spróbować wyregulować na zawiasach.

  Brak mikro wentylacji

  Okna nie mają mikrowentylacji, na  oknach w okresie zimowym zbiera się woda. Aby uniknąć tego rodzaju problemu należy zamontować wywietrznik np. Ventair lub Aereco w każdym pokoju.

  Brak stalowych wzmocnień w profilach

  W przypadku braku (lub zastosowania zbyt cienkich) stalowych wzmocnień w profilach PVC skrzydła mogą się odkształcać.

  Co to jest współczynnik infiltracji?

  Współczynnik infiltracji to ilość powietrza przedostającego się przez okno w danym czasie. Jego wysokość jest określona w Aprobacie Technicznej.

  Co zrobić w przypadku rozszczelnienia pakietu szybowego?

  Jeśli zaparowanie wystąpiło wewnątrz pomiędzy szybami, to rzeczywiście doszło do rozszczelnienia pakietu szybowego. W takim przypadku należy wymienić pakiet szybowy.

  Czy białe okna PVC są bardziej trwałe od kolorowych?

  Okna kolorowe bardziej nagrzewają się w porównaniu do okien białych, stąd inna budowa profilu skrzydła. W oknie kolorowym inny jest również kształt stali wzmacniającej. Trwałość okien kolorowych i białych jest porównywalna.

  Czy można samemu demontować szybę?

  Takie prace najlepiej zlecić fachowcowi, do demontażu szyby potrzebne jest doświadczenie i wprawa.

  Czy można samemu wymienić uszczelki?

  Jak najbardziej można wymienić uszczelki, należy zwrócić się do producenta okien.

   

  end faq

  źródło: www.abakus-okna.com.pl

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)